شنبه, 23 تير 1403

به مناسب دهه امامت و ولایت

بخشودگی صددرصدی جرایم کلیه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

با اعلام صندوق خسارت های بدنی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در راستای فرهنگ بیمه ای، جرایم کلیه وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث به مناسبت دهه امامت و ولایت از تاریخ دوشنبه 28 خردادماه لغایت 16 تیرماه بخشیده خواهد شد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0